- רדיו קול ברמה - http://www.kol-barama.co.il -

ישר ולעניין עם דודי שוומנפלד ויקי אדמקר 27.12.15