- רדיו קול ברמה - http://www.kol-barama.co.il -

מה הבעיה עם יניב מאירי 16.05.17