- רדיו קול ברמה - http://www.kol-barama.co.il -

בג"ץ גרם לסערה במדינה : בוטל החוק לפטור מגיוס

היום החליטו שופטי בג"ץ לבטל את הסדר הגיוס החדש ובכך למעשה מתבטל ההסכם שהיה עם הסיעות החרדיות בדבר חוק הגיוס. בג"ץ בדבריו טוען לכך שההסדר החדש אינו חוקתי ולכן אינו יכול להתקיים .
השופטים בדבריהם קבעו כי : "הסדר הגיוס החדש פוגע בשוויון". לעת עתה ההסדר יושהה לשנה כאשר בתוך השנה יצטרכו להחליט על חוק חדש שיעבור את משוכת הבג"ץ .

נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור כתבה בחלטת הבג"ץ : " במשך השנים ומתוך מודעות רבה לרגישות החברתית, נקט בית משפט זה סבלנות ואיפוק מופלגים בעת שנדרש להכריע בעתירות שעסקו בנושא גיוס תלמידי הישיבות".
"כיום איננו רואים מנוס מן הקביעה כי הסדר הגיוס החדש שקבעה הכנסת, תחת חוק דחיית השירות שבוטל בפרשת רסלר, אינו עולה אף הוא בקנה אחד עם תנאיה של פיסקת ההגבלה. ההסדרים שנקבעו בו אינם מקיימים קשר רציונאלי למטרותיו של החוק.

"אנו נאלצים אפוא להחזיר שוב את העניין לכנסת .כל הסדר שיקבע המחוקק בסוגיה זו חייב להציב מטרה ברורה של קידום השוויון בנטל הגיוס ולהתוות מסלול ברור וישים להגשמתה.

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה ח"כ אורי מקלב בתגובה ראשונית על פסיקת הבג"ץ : בית המשפט מכרסם ומערר את יסודותיו של עם ישראל באמצעות פגיעה בתורה הקדושה שהיא סלע קיומנו, פסק דין זה מוכיח שוב כי בית המשפט מנותק מערכי עם ישראל ותורת ישראל, לימוד התורה הוא הערך העליון ביותר כל זכותנו וקיומנו, הקנייני המוסרי והערכי".

ח"כ הרב ישראל אייכלר :
שופטי בג"צ ישאו באחריות אישית למלחמה כוללת נגד הדת  היהודית. נילחם נגד כל מי שינסה לפגוע בלומדי התורה בארץ הקודש. בני הישיבות ימשיכו לשקוד על התורה הקדושה עד לביאת המשיח".

סגן השר פרוש בתגובה: "האקטיבזם השיפוטי של בג"ץ מרוקן כליל את חשיבות החקיקה בכנסת שהופכת לאות מתה. הפסיקה היום הינה המשך לתקיעת היתדות בארון המתים. בג"ץ להוט למלחמת גוג ומגוג".

ח"כ מוזס: בג"ץ שב ומוכיח כמה הוא מנותק ממסורת ישראל ועד כמה עמוקה שנאתו לכל דבר שקרוב ללומדי התורה ולשומרי הדת. בגצ ממשיך פעם אחר פעם להתערב בהחלטות הכנסת באופן שערורייתי".

השר ליצמן:"לא נאפשר לאף כוח בעולם למנוע מאף אדם ללמוד תורה וכי הוכח שכל מהלך שכזה של כפיה נגד לומדי התורה, באמצעות חוק או כל סנקציה שהיא – נידון לכישלון מראש".

ח"כ גפני :"אני דוחה מכל וכל את פסיקת בג"ץ ובמהלך השנה הקרובה נתקן זאת על אפם וחמתם של השופטים שאין להם שום מושג מה המשמעות של לומדי התורה וכל זכות הקיום שלנו כעם תלוי בתלמידי הישיבות".

השר אורי אריאל וח״כ בצלאל סמוטריץ :"הדרך היחידה שתביא לעידוד הגיוס לצה״ל שאנו רואים בו ערך גדול והוא מצווה וחובה,יהיה בהידברות ובהסכמות רחבות של מנהיגי הציבור ושליחיו בכנסת ולא בבתי המשפט ועל ידי ניסיון לכפייה שיביא לתוצאה ההפוכה ולפגיעה בצה״ל".