- רדיו קול ברמה - http://www.kol-barama.co.il -

הדף היומי סנהדרין דף פה – 09.10.17