- רדיו קול ברמה - http://www.kol-barama.co.il -

ח"כ זוהר :"בקצב הזה נגיע מהר מאוד לבחירות"

חכ מיקי זוהר לאדמקר ושוומנפלד בקול ברמה: לא רוצים לסכן את שלמות הקואליציה, צריכים לעשות פשרות כדי לשמר את השלמות. ח"כ אמסלם מאס בעיקרון שחברי כנסת עושים לשבת בעצמם, ח"כ שרן השכל איימה לא פעם וליו"ר הגיעו מים עד נפש, בקצב הזה נגיע מהר מאוד לבחירות ולא בטוח שח"כים כאלה יהיו שם פעם הבאה

להאזנה :