- רדיו קול ברמה - http://www.kol-barama.co.il -

שיעורו של הגאון הרב שלמה משה עמאר – 25.01.18