- רדיו קול ברמה - http://www.kol-barama.co.il -

ישר ולעניין- דודי שוומנפלד ויקי אדמקר – 10.05.18