- רדיו קול ברמה - http://www.kol-barama.co.il -

עוצמת חיים עם מיכל לשם – 18.11.18