- רדיו קול ברמה - http://www.kol-barama.co.il -

כתיבת שירה לנשים חרדיות

מיזם כתיבת שירה לנשים חרדיות, נושא שלא היה מפותח במגזר החרדי. מה הוביל את שולמית אורבך להוצאת כתב העט "היחידה"? מה הם נושאי הכתיבה? היכן זה מתפרסם?

שולמית אורבך מיזם כתיבת שירה לנשים חרדיות ב'דנה בסוגיה'