- רדיו קול ברמה - http://www.kol-barama.co.il -

חידון ההלכה העולמי עם הרב בנימין חותה ובהגשת עם אשר ברדה – 03.03.19