- רדיו קול ברמה - http://www.kol-barama.co.il -

בגובה הכיס עם רונן גרוס – 10.03.19