- רדיו קול ברמה - http://www.kol-barama.co.il -

חידון ההלכה העולמי עם הרב בנימין חותה ובהגשת אשר ברדה – 10.03.19