- רדיו קול ברמה - http://www.kol-barama.co.il -

ישר ולעניין עם יקי אדמקר ודודי שוומנפלד – 11.03.19