עצמאות חרדית | עצמאות הפוליטיקה החרדית – בהגשת משה גלסנר.

משתתפים: עו"ד דב הלברטל, השר לשעבר אלי ישי, עו"ד משה באגד, עו"ד משה מורגנשטרן – חבר מועצת העיר בני ברק.