עצמאות חרדית | עצמאות התקשורת החרדית – בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.

משתתפים: שלמה קוק – עורך ראשי עיתון 'בקהילה', יקי אדמקר – כתב פוליטי וחרדים אתר וואלה, עקיבא וייס – כתב חרדים תאגיד השידור, אבי גרינצייג – עורך ראשי 'קו עיתונות'.