• -gif
 • מבזקים

  "אחוז גדול של ספרדים לא הולך להצביע"

  מבזקים מה חדש | 17/09/19 |

  "מה זה ממשלה ללא חרדים?"

  מבזקים מה חדש | 17/09/19 |

  "אני שמח שהיהדות הספרדית מאוחדת"

  מבזקים מה חדש | 17/09/19 |

  "אסור לנו להיות שאננים"

  מבזקים מה חדש | 16/09/19 |

  "הציבור מבין את גודל וגורל השעה"

  מבזקים מה חדש | 16/09/19 |

  נתניהו: "מי שמתכוון להצביע למפלגות החרדיות – שלא יצביע מחל"

  מבזקים מה חדש | 16/09/19 |

  דרעי: "השלום חשוב יותר מהכל!"

  מבזקים מה חדש | 16/09/19 |

  האסטרטגים: מצב הקמפיינים במפלגות הגדולות

  מבזקים מה חדש | 16/09/19 |

  "חייבים להצביע למפלגה חרדית"

  מבזקים מה חדש | 16/09/19 |

  נתניהו: ״בן גביר לא יהיה שר בממשלה״

  מבזקים מה חדש | 16/09/19 |

  "אין תחליף למפלגת נעם"

  מבזקים מה חדש | 16/09/19 |

  "נתניהו כפה עלינו את הברית עם לפיד"

  מבזקים מה חדש | 16/09/19 |

  "הקמפיין של יהדות התורה היה מושלם"

  מבזקים מה חדש | 16/09/19 |

  בוסו: אם לא יהיה 100% הצבעה אנחנו בבעיה

  מבזקים מה חדש | 15/09/19 |

  הגר"ר כהן: עשינו הכל בברכתו של מרן ראש הישיבה

  מבזקים מה חדש | 15/09/19 |

  מרגי: אנחנו במערכה קריטית

  מבזקים מה חדש | 15/09/19 |

  דרעי: לא ישן בלילות, זה עולה לי בבריאות

  גפני: "ממשלה בלי חרדים" – זו הסתה

  מבזקים מה חדש | 15/09/19 |

  חדש: דייויד טויב – נשמתי

  "יש צ'אנס לממשלת ימין, אל תמסמסו אותנו"

  מבזקים מה חדש | 15/09/19 |

  "ימינה תלך רק עם החרדים"

  מבזקים מה חדש | 15/09/19 |