• -gif
 • אודות הרב

  הרב יצחק דוד גרוסמן נולד בשנת 1946 בירושלים דור שישי למשפחת גרוסמן מותיקי העיר ירושלים לאביו הרב הגאון רבי ישראל גרוסמן שליט"א ראש ישיבה רב ודיין בירושלים, את חינוכו קיבל בת"ת "עץ חיים" ובישיבות פינקס, קרלין, ובישבת סלובודקה בעיר בני ברק.

  הרב יצחק דוד גרוסמן נשוי לרבנית אסתר לבית רוזנברג, ולבני הזוג חמישה ילדים.

  לאחר נישואיו המשיך בלימודיו וזכה לקבל סמיכה לרבנות מהרבנים הראשיים, רבי איסר יהודה אונטרמן ורבי יצחק ניסים וכן מרבה הראשי של ירושלים, הרב יעקב בצלאל זולטי.

  בשנת 1966, החל הרב גרוסמן לממש את ייעודו בתחומי חינוך נוער ושיקום משפחות במצוקה. ב-1968 עבר להתגורר במגדל העמק שנחשבה כעיירת פיתוח המתאפיינת ברמת פשיעה גבוהה. הוא לא נרתע מלהיכנס לדיסקוטקים ומועדונים אשר שימשו כמקומות מפגש לבני נוער שהידרדרו לפשע ולסמים, שוחח עמם בפתיחות ונטע בהם תקווה כי יוכלו לחזור למוטב.

  הקמת מוסדות מגדל אור

  בשנת 1972 הניח הרב גרוסמן את התשתית לרשת מוסדות החינוך "מגדל אור", אשר החלה את דרכה בצריף מוזנח במגדל העמק שבו למדו קומץ ילדים. מאז ועד היום צמח מפעל זה בצורה מרשימה ביותר, וכיום כוללת קריית "מגדל אור" עשרות מבני חינוך לבנים ולבנות שבהם לומדים כאלפיים צעירים בתנאי פנימייה. יתרה מזאת, כארבעת אלפים תלמידים נוספים משתייכים לרשת החינוך הארצית של הרב גרוסמן, וזוכים בהשכלה רחבה ובהכשרה מקצועית בתחומים מגוונים. מאז תחילת שנות ה-90 של המאה העשרים קלטו מוסדות "מגדל אור" ילדי עולים חדשים, שהגיעו לישראל מרוסיה ומחבר המדינות, מאתיופיה ואף מתימן. ב-1991 נחנכו שלוחות הארגון במוסקבה ובסנט פטרבורג.

  חלום שהתגשם

  מסירותו של הרב גרוסמן לתושבי מגדל העמק, שהוכרה כעיר בשנת 1988, להמוני תלמידיו ולכל פונה ונזקק הייתה לשם דבר. אישיותו הקורנת, נועם הליכותיו וצניעותו הפכו אותו לסמל לאהבת הזולת ולמופת של פתיחות וסובלנות. בזכות פועלו המסועף הוא קיבל את פרס ישראל על מפעל חיים בשל תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

  בנוסף קיבל הרב כעשרים פרסים בארץ ובעולם על פועלו הרב למען טובת הכלל והעם היהודי בפרט.