• -png
 • המהדורה המרכזית

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 15.11.17

  | 16/11/17 |

  המהדורה המרכזית עם רונן כץ – 14.11.17

  | 15/11/17 |

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 13.11.17

  | 14/11/17 |

  ח"כ אשר:"ידידנו ב'אגודה' מתנהגים כאילו אנחנו חיים מהנדבות שלהם"

  "הנושא של המרכולים לא ירד מסדר היום שלנו, אנחנו עושים, לא מדברים כל הזמן"

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 12.11.17

  | 13/11/17 |

  השר ארדן :" נגד הורדת שכר המפכ"ל "

  "בג"ץ לוקה בחוסר איזון משווע"

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 09.11.17

  | 12/11/17 |

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 08.11.17

  | 09/11/17 |

  המהדורה המרכזית עם רונן כץ – 07.11.17

  | 08/11/17 |

  השר אריאל:" מלבד האמירות על איחוד איתנו, בנט לא עשה שום צעד"

  "בימים האלה אני לא מאמין לאף אחד"
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168