• -png
 • המהדורה המרכזית

  "גור צריכים להצביע בלי רגש"

  ח"מ העיר י-ם ישראל קלרמן: אין להשוות בין ברקת לברקוביץ ואני לא רואה מצב שגור

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 04.11.18

  | 05/11/18 |

  "אולי יצטרכו תיקון או שניים בחוק הגיוס"

  ח"כ ביטן: מקווה שלליברמן יהיה את השכל לסיים עם זה ולא להתעקש על דברים קטנים

  "הייתה מגיפה בציבור החסידי?"

  ח"כ אייכלר: חמישים אחוז מהחסידים בירושלים לא באו לקלפיות, לגבי הסיבוב השני אני לא מתערב

  נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי – 31.10.18

  | 04/11/18 |

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 31.10.18

  | 04/11/18 |

  "נעשו דברים שנצטרך להעביר"

  ח"כ מקלב: אף אחד לא יכול לטעון כי מועמד חרדי יכול להביא יותר קולות מבחוץ

  "בני ברק אמרה את דברה"

  ר"ע בני ברק הנבחר: בימים אלו אני נערך לכניסתי לתפקיד ובעז"ה נצעיד את העיר קדימה

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 29.10.18

  | 30/10/18 |

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 28.10.18

  | 30/10/18 |
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143