• -png
 • המהדורה המרכזית

  "בני ברק אמרה את דברה"

  ר"ע בני ברק הנבחר: בימים אלו אני נערך לכניסתי לתפקיד ובעז"ה נצעיד את העיר קדימה

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 29.10.18

  | 30/10/18 |

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 28.10.18

  | 30/10/18 |

  תיעוד: קול ברמה – בוחרים מהשטח

  ניידת השידור של 'קול ברמה' יצאה לשטח, לשמוע את קולות הבוחרים עם מדגם קלפי ממוחשב

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 25.10.18

  | 28/10/18 |

  צפו: "בלילה אני אומר הריני מוחל"

  ראש העיר אלעד ישראל פרוש בראיון וידאו מניידת השידור של 'קול ברמה'

  "אין הסכמים שנועלים אותנו"

  אבי שטרן: יש לנו הכרת טוב גדולה לפרוש אבל ישנה החלטה של גדולי הדור

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 24.10.18

  | 28/10/18 |

  "ש'דגל' לא יבואו בתלונות לאף אחד"

  רמי גרינברג: ישבתי עם הרב רוזן, הכל היה סגור רק מה שהפיל את זה, זה

  "ברוורמן לא נתן לנו כלום!"

  אוריאל בוסו: היה חוסר מנהיגות מצידו ולכן החליטו רבני וראשי התנועה לתמוך בגרינברג לראשות העיר
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163