• 1png
 • המהדורה המרכזית

  ח"כ אשר בנושא ההסכמות עם ברקת:" אנחנו בהחלט התפשרנו מאוד התפשרנו"

  "בעקבות ההסכם הזה הגענו לשינוי דרסטי בנושא המבנים בשכונות המעורבות לזה חתרנו לשם הגענו"

  חיילים מיחידת נצח יהודה ויחידות חרדיות נוספות אכלו בשר בחלב

  התקלה החמורה היא של הרבנות הצבאית ושל הרבנות המקומית

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר 24.08..17

  | 27/08/17 |

  ח"כ מקלב :"אחרי החלטת מועצות גדולי התורה לא נוכל להחזיר את המצב לאחור"

  "הקשיים של נתניהו בגלל החקירות מקשות מן הסתם להעמיד את השר ישראל כץ במקומו"

  המהדורה המרכזית עם מני גירא 23.08.17

  | 24/08/17 |

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר 22.08.17

  | 23/08/17 |

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר 21.08.17

  | 23/08/17 |

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר 20.08.17

  | 22/08/17 |

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר 17.08.17

  | 20/08/17 |

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר 16.08.17

  | 18/08/17 |
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104