• 970-200gif
 • המהדורה המרכזית

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 13.11.17

  | 14/11/17 |

  ח"כ אשר:"ידידנו ב'אגודה' מתנהגים כאילו אנחנו חיים מהנדבות שלהם"

  "הנושא של המרכולים לא ירד מסדר היום שלנו, אנחנו עושים, לא מדברים כל הזמן"

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 12.11.17

  | 13/11/17 |

  השר ארדן :" נגד הורדת שכר המפכ"ל "

  "בג"ץ לוקה בחוסר איזון משווע"

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 09.11.17

  | 12/11/17 |

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 08.11.17

  | 09/11/17 |

  המהדורה המרכזית עם רונן כץ – 07.11.17

  | 08/11/17 |

  השר אריאל:" מלבד האמירות על איחוד איתנו, בנט לא עשה שום צעד"

  "בימים האלה אני לא מאמין לאף אחד"

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 06.11.17

  | 07/11/17 |

  ח"כ אמסלם :לא מפחד שיחקרו אותי,בק.ג.ב לא עשו את זה "

  "יש גורמים אינטרסנטים, שמנסים להפיל את הממשלה"
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118