• 1png
 • המהדורה המרכזית

  " כראש עיר הייתי מאויים בידי בעלי בסטות ולא מאנשים מקרב מחנינו"

  השתמשו נגד גפני בקודים של עולם תחתון

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר 08.05.17

  | 09/05/17 |

  להילולה במוצ"ש יש משמעות של חילול שבת :" זה כורח המציאות,ומדובר הצלת נפשות".

  משרד התחבורה נערך עם יותר אוטובוסים ואין כרגע פיחות משנה שעברה

  "כחלון יצביע על חוק השבת שלנו, גם הוא רוצה בהמשך השותפות שלנו בקואליציה"

  יש לנו בעיה עם חוק הלאום עצמו, ללא קשר לחוק השבת.

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר 07.05.17

  | 08/05/17 |

  "אנחנו לא נוותר על תל אביב "

  בראיון ל'מהדורה המרכזית' נשאל השר ליצמן ע"י משה גלסנר על עמדת היהדות החרדית בנושא השבת

  "לא עשינו מספיק למען השבת, הדרך עוד ארוכה".

  שר הפנים לא הזמין אותי לפגישת ראשי הסיעות עם נתניהו

  המתנדב החרדי שהועלה לדרגת רפ"ק: בצפון האוירה שונה, לא צועקים עלי חרד"ק

  גם מי שצועק עלי חרד"ק, כשהוא צריך את עזרת זק"א, אנחנו עוזרים לו

  "לא נסכים לפספוס ה​י​סטורי של ההזדמנות שהכנסת תאמר את דברה בעניין חילול השבת"

  "דיברתי עם ראשי ארגון הסוחרים ואנחנו נשקול ​​למשוך את הבקשה שהגשנו לדיון חוזר בבג"ץ".

  מהפיכת הכשרות:"לא יפוטרו משגיחי הכשרות,ימלאו פונקציות אחרות"

  "ההסתדרות תקיים מחר כנס חירום להילחם ברפורמה"
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105