• -gif
 • המהדורה המרכזית

  תיעוד: קול ברמה – בוחרים מהשטח

  ניידת השידור של 'קול ברמה' יצאה לשטח, לשמוע את קולות הבוחרים עם מדגם קלפי ממוחשב

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 25.10.18

  | 28/10/18 |

  צפו: "בלילה אני אומר הריני מוחל"

  ראש העיר אלעד ישראל פרוש בראיון וידאו מניידת השידור של 'קול ברמה'

  "אין הסכמים שנועלים אותנו"

  אבי שטרן: יש לנו הכרת טוב גדולה לפרוש אבל ישנה החלטה של גדולי הדור

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 24.10.18

  | 28/10/18 |

  "ש'דגל' לא יבואו בתלונות לאף אחד"

  רמי גרינברג: ישבתי עם הרב רוזן, הכל היה סגור רק מה שהפיל את זה, זה

  "ברוורמן לא נתן לנו כלום!"

  אוריאל בוסו: היה חוסר מנהיגות מצידו ולכן החליטו רבני וראשי התנועה לתמוך בגרינברג לראשות העיר

  "נתתי לציבור החרדי ולש"ס הכל"

  איציק ברוורמן: ש"ס הפעם דרשו לקבל מראש התחייבויות שלא ניתן לתת, לכן הם עברו לגרינברג

  "אין הצדקה לדחיית הבחירות באלעד"

  עו"ד דוד ליבאי: היה חשש בגלל ששתי הסיעות פנו, שהשר הנגבי ימצא עילה לדחיית הבחירות

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 22.10.18

  | 24/10/18 |
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180