• 970200png
 • המהדורה המרכזית

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 27.03.18

  | 27/03/18 |

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 27.03.18

  | 27/03/18 |

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 21.03.18

  | 26/03/18 |

  הערב: חצי גמר חידון ההלכה העולמי

  הרב יעקב סיני ב'מהדורה המרכזית': ההתרגשות הגדולה לקיים לראשונה את החידון מתוך חדרו של מרן

  "שוקל להתמודד לראשות עיריית ת"א"

  השר אקוניס ב'מהדורה המרכזית': הכנסת עבורי היא המקום הנחשק ביותר יש לא מעט התלבטויות לגבי

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 20.03.18

  | 25/03/18 |

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 18.03.18

  | 21/03/18 |

  "הפצצת הכור היתה נכונה"

  השר נפתלי בנט: הפצצת הכור היתה נכונה כל מקום שיש איום של אויבי ישראל על

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 15.03.18

  | 21/03/18 |

  השחתת העירוב: פשע של שנאה

  רב העיר י-ם הרב אריה שטרן ב'מהדורה המרכזית': יש אנשים שלא יכולים לסבול דת, אני
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149