• -gif
 • המהדורה המרכזית

  "איזה ניסיון ניהולי יש לאלקין?"

  משה ליאון: התקציב של משרד י-ם של אלקין הוא מאות מיליונים בשנה. עיריית י-ם זה

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 29.07.18

  | 30/07/18 |

  "מאחל לש"ס בהצלחה"

  בנימין בביוף: אנחנו הולכים ברשימה משותפת עם דגל והבית היהודי. כל הסיפור של ריצה לראשות

  "אנחנו מפלגה עם קבלות ועשיה"

  ח''כ רועי פולקמן: אורלי לוי כבר 9 שנים בכנסת ולא ראיתי מה היא עשתה היא

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 26.07.18

  | 29/07/18 |

  "לא הולכים להיפרדות מאגודה"

  זליג אורלנסקי: ההחלטה על הליכה נפרדת ברשויות המקומיות, בעלת משמעות גם על החלוקה בין אגו''י

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 25.07.18

  | 26/07/18 |

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 24.07.18

  | 25/07/18 |

  "חברות התחבורה לא נערכו כראוי"

  קריסת מערך התחבורה של חברת דן בבני ברק

  "לא הופתעתי מהתמיכה של ראה"מ"

  השר אלקין: גם ליום שאחרי, תמיכת שרי הממשלה חשובה ותפתח דלתות עבור ירושלים
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180