• -png
 • המהדורה המרכזית

  "זה אירוע חמור שצריך להיבדק"

  ח"כ יואב קיש : אם הוא נכנס בריא ובחקירה נשברה רגלו, זה אירוע חמור שצריך

  "ליברמן לא סופר אותנו בחוק הגיוס"

  ח״כ מנחם אליעזר מוזס: נכון לרגע זה ליברמן שלא סופר אותנו בכל הקשור לחוק הגיוס

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 21.05.18

  | 21/05/18 |

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 16.05.18

  | 17/05/18 |

  "נתניהו הבטיח שהחוק יעבור תוך חודש"

  ח"כ ישראל אייכלר : נתניהו הבטיח שחוק הגיוס יעבור תוך חודש מתחילת מושב הקיץ, עברו

  "ארדואן רוצה להיות השליט של המוסלמים"

  צבי מַזאֵל מזרחן ודיפלומט : ארדואן רוצה להיות חליף- השליט של כל המוסלמים

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 15.05.18

  | 16/05/18 |

  "המדינה לא יכולה לאפשר פריצה בגדר"

  ח״כ אבי דיכטר : מדינת ישראל לא יכולה לאפשר פריצה הכי קטנה של גדר הגבול

  "מי שיכריע במוניציפלי הם גדולי ישראל"

  ח"כ יעקב אשר : אנחנו עושים הרבה ישיבות בנושא המוניציפלי, בודקים ומדברים עם כל הצדדים

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 14.05.18

  | 14/05/18 |
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168