• 970200png
 • המהדורה המרכזית

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 07.09.17

  | 10/09/17 |

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 06.09.17

  | 07/09/17 |

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 05.09.17

  | 07/09/17 |

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 04.09.17

  | 07/09/17 |

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 03.09.17

  | 06/09/17 |

  המהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 31.08.17

  | 04/09/17 |

  הממהדורה המרכזית עם משה גלסנר – 30.08.17

  | 03/09/17 |

  המהדורה המרכזית עם רונן כץ – 29.08.17

  | 31/08/17 |

  ח"כ אייכלר :אף אחד לא רוצה להפיל את הממשלה אבל אולי לא תהיה ברירה אחרת "

  אולי לא תהיה ברירה אחרת לחברי מועצות גדולי התורה"

  השר לוין:"לא הייתה ממשלה יותר טובה עבור החרדים מהממשלה הנוכחית"

  אם יש עתיד תעלה לשלטון בגלל זה, לא רק שיעבדו בשבת אלא הרכבת בעצמה תסע
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149