• -gif
  • אודות הרב

    הרב יעקב עדס שליט"א בנו של ראש הישיבה ר' יהודה עדס שליט"א ראש ישיבת קול יעקב. הרב למד בצעירותו בישיבת קול תורה. לאחר נישואיו התגורר הרב בשכונת בית וגן ולמד בחברותא עם הרב יצחק כדורי במשך שבע שנים

    הרב ידוע במנהגי הסגפנות והפרישות המיוחדים שלו. במשך מספר שנים נדד ממקום למקום כחלק מ"גלות" שקיבל על עצמו. כיום הוא גר בישיבת השלום של הרב דוד בצרי. הוא נחשב כבעל ידע תורני רב וכבעל זיכרון נדיר, בפרט בתורת הקבלה לגווניה. הרב עדס מעביר שיעורים במסגרות שונות, שיעוריו עוסקים בגמרא, הלכה למעשה, מוסר, אמונה וקבלה. חלק מספריו וקונטרסיו תורגם לאנגלית, רוסית, סינית, ספרדית, צרפתית, הונגרית ואיטלקית. הוא מתפלל במאמץ רב ובהתרגשות. בשנים האחרונות הוא החזן הקבוע במניין על פי כוונות הרש"ש בתפילת שחרית בשעת הנץ החמה בכותל המערבי.

    הרב עדס כתב פירוש לסדרת הספרים "קדושת יצחק" (ששה כרכים) של הרב כדורי הכוללת ביאורים ביחס לשמות הקדושים ושמות מלאכים וכן סגולות, לחשים וקמעות של הרב כדורי‏.