• -png
 • חדש על הבוקר

  נתניהו:"אני לא מעוניין בשום חוק הנוגע בחקירות המתנהלות עכשיו שקשורות בי"

  | 29/10/17 |
  ח"כ ביטן :" בנט לא מוכן להגיע לפשרה מתוך ראיה שהוא חושב שהוא יהיה יום

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 26.10.17

  | 26/10/17 |

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 25.10.17

  | 26/10/17 |

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 24.10.17

  | 26/10/17 |

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 22.10.17

  | 25/10/17 |

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 19.10.17

  | 24/10/17 |

  ח"כ אשר: "ההפגנות הללו גורמות לחילול ה׳ גדול אנחנו מתנערים מהם ולא קשורים אליהם"

  בריון לתכענית 'חדש על הבוקר' מתייחס ח״כ יעקב אשר להפגנות הפלג ואומר: "ההפגנות הללו גורמות

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 18.10.17

  | 23/10/17 |

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 16.10.17

  | 22/10/17 |

  תוצאות הפגנות הפלג:הצעת חוק לשלילת תקציבים מישיבות המזוהות עם הפלג

  "אם רוצים להתבדל מהמדינה, שיבדלו גם מבחינה תקציבית"
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162