• -png
 • חדש על הבוקר

  7 אחוז מכלל המשרות לעבודות בשירות המדינה יהיו עבור חרדים

  | 17/12/17 |
  ח״כ אורי מקלב התייחס ב'חדש על הבוקר' להצעת החוק שתחייב לתת 7 אחוז מכלל העבודות

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 06.12.17

  | 11/12/17 |

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 05.12.17

  | 11/12/17 |

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 04.12.17

  | 07/12/17 |

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 03.12.17

  | 06/12/17 |

  ח"כ מיקי זוהר : "כרגע הליכוד בתקופה לא טובה"

  | 04/12/17 |
  "אנחנו לא מצליחים להניע את מה שצריך להניע"

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 30.11.17

  | 30/11/17 |

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 29.11.17

  | 30/11/17 |

  הגאון הרב שטרן רבה של ירושלים: בנושא השבת דין ת"א כדין ירושלים

  | 30/11/17 |
  חילול שבת בפרהסיה הוא דבר חמור שאין דרך לקבל זאת ולא משנה באיזו עיר

  השר אריאל :"עבודות של פיקוח נפש בשבת רק בהחלטת הרבנות הראשית "

  | 30/11/17 |
  השר אריאל :"אני מקדם את החוק שיהפוך את יום ראשון ליום חופש נוסף "
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179