• -gif
 • חדש על הבוקר

  "נושאת המטוסים בחיפה מהווה הקרנת עוצמה כלפי כל האזור"

  | 03/07/17 |
  "עגינתה של נושאת המטוסים מקרינה על יחסי הידידות בין שתי המדינות".

  בעקבות השרב שיא חדש בצריכת החשמל

  | 03/07/17 |
  יחד עם זאת, עדיין לא נשבר שיא החשמל של כל הזמנים, שנרשם בתשעה בספטמבר 2015,

  גדעון סער :"יש חשיבות בחוק ירושלים וראוי שתהיה בו הבנה עם ראש הממשלה "

  | 03/07/17 |
  "לא הוגן להטיל את כל האחריות של ראש הממשלה על הנושא "

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן 28.06.17

  | 02/07/17 |

  ראש הממשלה לשעבר אולמרט שוחרר היום לביתו

  | 02/07/17 |
  "לא היתה סיבה לא לתת לו את השליש "

  פרוש על נתניהו :"הוא נכנע כל פעם, ממה הוא מפחד?"

  | 02/07/17 |
  "נתניהו נחשב כמי ששומר על האינטרסים החשובים של ישראל, ונושא הגיור הוא מהעקרונות החשובים ביותר

  יו"ר הכנסת אדלשטיין: רבני ערים יכולים להקים בי"ד ויגיירו

  | 29/06/17 |
  באופן אישי בוודאי שלא אתפלל ברחבה מעורבת ומעולם לא התפללתי במניין שוויוני

  פרופ' יונתן הלוי:"הדרך שנקט השר ליצמן לכבות את השריפה בהדסה היתה רווית שגיאות"

  | 28/06/17 |
  אין מקום לשתי מחלקות בי-ם. אך אם לא תהיה בהדסה מחלקה שזוכה לאמון הציבור, יש

  השר אלקין :ציבור עולי רוסיה רוצה יהדות אורתודוקסית

  | 26/06/17 |
  יחד עם זאת יש לא מעט ביקורת לעולי רוסיה אל מול הרבנות הראשית בנושא גיור

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן 22.06.17

  | 25/06/17 |
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202