• -gif
 • חדש על הבוקר

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן 28.03.17

  | 30/03/17 |

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן 27.03.17

  | 29/03/17 |

  "בפעם הבא ימונה דיין מחסידות חב״ד"

  בתוכנית "חדש על הבוקר" בהגשת נועם זיגמן התייחס השר שטייניץ לכך שלא נבחר דיין חבד"י

  תקנות הגיוס יפגעו בראש ובראשונה בתלמידי הישיבות הספרדיות

  | 27/03/17 |
  בראיון לתכנית "חדש על הבוקר " בהגשת נועם זיגמן התייחס הרב ציון בוארון לקול הקורא

  "גם אנשי התאגיד הם אנשים עם חלומות ומשפחות שצריכים לפרנס משפחות"

  | 26/03/17 |
  ח"כ שלי יחימוביץ בראיון לתכנית "חדש על הבוקר" התייחסה למשבר הרשות והתאגיד וטענה כנגד ראש

  "נסתם הגולל על הנסיון להקים ממשלה חלופית"

  | 26/03/17 |
  ראש הממשלה עשה טעות שהקים את ועדת המנכ״לים שתסדיר את פעילות התאגיד ואני נאלצתי לגבות

  "לא הגענו לכנסת למשחקי כוח כי אם להביא הישגים והנה הם כאן"

  בראיון ל"חדש על הבוקר " התייחס ח"כ אשר לנושא הוועדה והאיומים מצד סיעתו :"האיום ששמנו

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן 19.03.17

  | 21/03/17 |

  ראש הממשלה לא רוצה ללכת לבחירות, אי אפשר לדעת מה יהיו תוצאות הבחירות.

  בתוכנית "חדש על הבוקר " אמר השר בנט :"אני חושב שראהמ לא רוצה ללכת לבחירות.

  " כשזה לא בכותרות המפלגות החרדיות לא מתלוננות על חילול השבת ".

  | 19/03/17 |
  לחדש על הבוקר אמר ח"כ אורן חזן: " אנחנו עם 30 המנדטים שלנו לא צריכים
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202