• -png
 • חדש על הבוקר

  "הם צריכים להבין שהם לא מורמים מעם"

  | 17/01/19 |
  הרב שמואל אליהו: אני קורא לנשיאה חיות להכריז על יום הפסקה במערכת המשפט שבו ייעשה

  "גדולי ישראל הם אלה שיכריעו"

  | 17/01/19 |
  יצחק פינדרוס: אחרי הרבה מאוד שנים יש הסכם שכל ציבור חושב שהוא הסכם הגון והוגן

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 16.01.19

  | 17/01/19 |

  "הסקרים בציבור החרדי הם טלפוניים"

  | 16/01/19 |
  ד"ר מינה צמח: בשתי המערכות האחרונות הסקרים שיקפו את הכוח שש"ס קיבלה

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 15.01.19

  | 16/01/19 |

  "לא מספיק קר כדי שהשלג יערם"

  | 16/01/19 |
  שרון וכסלר: קצת מוגזם היה להחליט שהלימודים יתקיימו היום עד שלוש בצהריים

  "לא מעדכנים אותנו מהמשטרה"

  | 16/01/19 |
  אחותו של הנרצח: יום לפני כן הייתה דקירה בארמון הנציב ולא תפסו את הדוקר ויום

  "ההצעה לא בהכרח טובה"

  | 16/01/19 |
  ח"כ מיקי זוהר: תשעה מתוך הח"כים המכהנים לא יהיו בכנסת הבאה ויתכן שגם שרים

  "יש פגמים עמוקים בוועדה הזאת"

  | 16/01/19 |
  עו"ד אלדד רבינוביץ: השאלה הגדולה למה הוועדה תתכנס. אנחנו הגשנו עתירה לבג''צ נגד הוועדה

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 14.01.19

  | 15/01/19 |
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162