• -png
 • חדש על הבוקר

  "זה הזמן לצאת לבחירות"

  | 21/11/18 |
  מתי טוכפלד: ממשלה שלא שלוטת בכנסת ולא שולטת ברוב אין לה זכות קיום

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 20.11.18

  | 20/11/18 |

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 19.11.18

  | 20/11/18 |

  "אנחנו צריכים להמשיך יחד"

  | 20/11/18 |
  השר אורי אריאל: אנחנו והבית היהודי שתי מפלגות שונות, אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך יחד

  "האופוזיציה תפקידה להפיל את הקואליציה"

  | 20/11/18 |
  ח"כ חסון: אין אפשרות לנהל ממשלה של 61 אצבעות. החוק לפיזור הכנסת עדיין נמצא על

  "אין דין שנה ראשונה כשנה האחרונה"

  | 20/11/18 |
  האם שייך לתפקד בצורה אפקטיבית עם קואליציית 61 ח"כים?

  "האופוזיציה הפרה את כל ההסכמים"

  | 20/11/18 |
  זאב אלקין: חברי הכנסת יצאו לחו''ל בשליחות הכנסת ואז ברגע האחרון האופוזיציה הפרה את כל

  "גפני שינה את הכיוון של דגל התורה"

  | 19/11/18 |
  מאיר פרוש: גפני בחר להשפריץ מילים נגד שלומי אמונים. הוא הפסיד בהתנהלות הזאת את אלעד

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 18.11.18

  | 18/11/18 |

  "יש סנקציות שיוטלו על החברה"

  | 18/11/18 |
  הרב יצחק גולדקנופף: בהסדר שלנו עם חברת אל-על יש סנקציות שיוטלו על החברה במידה ולא
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148