• -png
 • חדש על הבוקר

  "אינטרס משותף יוביל לשקט"

  | 04/11/18 |
  עמוס גלעד: האפשרות הכי פחות גרועה כעת היא להשיג שקט למשך כמה שנים באמצעות אינטרס

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 31.10.18

  | 01/11/18 |

  "אני חוזר לירושלים"

  | 01/11/18 |
  יצחק פינדרוס: אין לי ספק שלאחר הבחירות הנציגים בי-ם ישלבו ידיים ויחזרו לעבוד ביחד

  "הציבור החרדי הצביע בהמוניו"

  | 01/11/18 |
  מהפך בבית שמש | ד"ר עליזה בלוך הצליחה להדיח לאחר שתי קדנציות את משה אבוטבול

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 30.10.18

  | 31/10/18 |

  "יש לנו הצלחה כפולה"

  | 31/10/18 |
  סגן ראש העיר בית שמש שמוליק גרינברג וחבר מועצה בחיפה (דגל) מיכי אלפר מסכמים את

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 29.10.18

  | 30/10/18 |

  "קיבלנו דיווחים על פתקי ׳חנ׳ שהושחתו"

  | 30/10/18 |
  מנהל מטה ׳דגל׳ בחיפה: יש לנו מידע מתוך מטה יונה יהב על הוראה שניתנה לקלקל

  פרוש: "דייטש בוודאי עולה לסיבוב שני"

  | 30/10/18 |
  מאיר פרוש: הייתם צריכים את הלהט החסידי שבו עבדו הפעילים בשבועות האחרונים, אני לא זוכר

  הקלפיות נפתחו | היערכות

  | 30/10/18 |
  שבתי גרברצ׳יק: לפי הנתונים שלנו עד כה לא נרשמו תקלות מיוחדות בפתיחת הקלפיות
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148