• -png
 • חדש על הבוקר

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 20.02.18

  | 21/02/18 | תגובה אחת

  דיון מרתק: "אם היו חוקרים את התקשורת החרדית, הפוליטיקאים החרדים היו יושבים במאסר עולם"

  | 20/02/18 |
  פוליטיקאים משפיעים על כלי המדיה באמצעות עצירת קמפיינים מלשכת הפרסום הממשלתית

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 18.02.18

  | 19/02/18 |

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 18.02.18

  | 18/02/18 |

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 14.02.18

  | 14/02/18 |

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 13.02.18

  | 14/02/18 |

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 12.02.18

  | 12/02/18 |

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 11.02.18

  | 12/02/18 |

  ח"כ אייכלר :"אין עוד חברה ממשלתית אחת שמרשה לעצמה לזלזל בחרדים כמו רכבת ישראל"

  | 12/02/18 |
  " מי שנתן למפכ״ל המלצה להתראיין לתקשורת ערב הגשת ההמלצות, נתן לו עצת אחיתופל"

  חדש על הבוקר עם נועם זיגמן – 08.02.18

  | 09/02/18 |
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148