• -gif
  • אודות הרב

    המקובל הרב בניהו שמואלי שליט"א עומד בראש ישיבת המקובלים בירושלים "נהר שלום" בה לומדים עשרות תלמידי חכמים את תורת הסוד והקבלה.

    הרב שמואלי נחשב למקורבו ותלמידו של מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א ואף מוסר מפעם לפעם את השיעור המקדים לדרשת מרן במוצ"ש הרב ידוע בידיעותיו ובחכמתו ורבים נוטלים את עצתו וברכתו, בישיבתו ובשיעוריו הרבים ברחבי הארץ.

    בצעירותו הצטופף הרב בבית מדרשו של המקובל הרב יצחק כדורי זצוק"ל שם ספג והתעלה בתורת הנסתר והקבלה, והפך לקנאי בענייניי קדושה וצניעות תוך דגש על הסברת נושאים אלו בלשון השווה לכל נפש יהודית.