• -gif
 • אודות התוכנית

  "פילפוליטיקה" משודרת בכל יום חמישי ב 20:00, ומוגשת ע"י יעקב ריבילין
  ואבי בלום – בכירי הפרשנים הפוליטיים בתקשורת החרדית.

  התוכנית עוסקת בנושאים הפוליטיים המרכזיים של השבוע החולף.

  מתראיינים בה בכירי הפוליטיקאים בישראל, והיא מוגשת בשנינות המושחזת הידועה
  של שני המגישים. התוכנית חושפת את ההתנהלות הפוליטית המתקיימת מאחורי
  הקלעים, ואינה חוסכת ביקורת מנבחרי הציבור. התוכנית "פילפוליטיקה" הפכה
  לשם-דבר בהווי הפוליטי החרדי והיא זוכה להאזנת שיא בכל המגזרים והזרמים.
  מגישי התוכנית הינם מובילי דעה ומוערכים מאוד בעולם התקשורת בכלל, והחרדי
  בפרט.