• -gif
  • פילפוליטיקה

    "יש מי שרוצה שנפסיק את המפגשים עם חרדים שהשתלבו בשוק העבודה"

    | 03/05/12 |
    ח"כ משה גפני בראיון לתוכנית "פילפוליטיקה" על הבחירות ועל הדיאלוג שלו עם החרדים שהשתלבו
    1 2 3 4 5