• -gif
 • אליבא דהילכתא

  האם צריכים ללמוד תנ"ך בשיבות?

  27/05/19
  הרה"ג יעקב סיני מביא את השקפתו של מרן זצוק"ל בעניין לימוד התנ"ך בישיבות

  התעלומה נפתרה: למה התכוון מרן בשיעורו?

  21/05/19 1
  במסגרת התכנית 'אליבא דהלכתא', שעסקה השבוע בענייני ל"ג בעומר בהלכה, חשף הרה"ג יעקב סיני, סיפור

  האם מותר לשקר כדי לקבל הנחה בארנונה?

  14/05/19
  הרה"ג יעקב סיני שליט"א, נכדו של מרן בהשלכות המעשיות הנוגעות ל"דינא דמלכותא דינא"
  1