• -gif
 • מצעד המבוקשים

  "מזרח תיכון חדש" בראיון מיוחד עם הזמר בני אלבז

  30/12/12 1
  אלי דניאל העורך והמגיש של מבזקי המוזיקה בקול ברמה מגיש לנו מדי שבוע בתוכנית מצעד המבוקשים פינה

  "מזרח תיכון חדש" בראיון מיוחד עם הזמר בן סנוף

  25/11/12 1
  אלי דניאל העורך והמגיש של מבזקי המוזיקה בקול ברמה מגיש לנו מדי שבוע בתוכנית מצעד המבוקשים פינה

  "מזרח תיכון חדש" והשבוע בפינה אחיקם בן שלמה בראיון מיוחד לרגל שירו החדש

  11/11/12 1
  מזרח תיכון חדש והשבוע בפינה אחיקם בן שלמה בראיון מיוחד לרגל שירו החדש. כמדי שבוע

  "מזרח תיכון חדש" מבזק חדשות המוזיקה עם אלי דניאל

  21/10/12 10
  אלי דניאל העורך והמגיש של מבזקי המוזיקה בקול ברמה מגיש לנו מדי שבוע בתוכנית מצעד המבוקשים פינה

  "מזרח תיכון חדש" מבזק חדשות המוזיקה עם אלי דניאל

  14/10/12
  אלי דניאל העורך והמגיש של מבזקי המוזיקה בקול ברמה מגיש לנו מדי שבוע בתוכנית מצעד המבוקשים פינה

  "מזרח תיכון חדש" מבזק חדשות המוזיקה עם אלי דניאל

  09/09/12 3
  אלי דניאל העורך והמגיש של מבזקי המוזיקה בקול ברמה מגיש לנו מדי שבוע בתוכניתמצעד המבוקשים פינה

  "מזרח תיכון חדש" מבזק חדשות המוזיקה עם אלי דניאל

  26/08/12 2
  אלי דניאל העורך והמגיש של מבזקי המוזיקה בקול ברמה מגיש לנו מדי שבוע בתוכניתמצעד המבוקשים פינה

  "מזרח תיכון חדש" חדשות המוזיקה עם אלי דניאל

  19/08/12 1
  מזרח תיכון חדש פינת חדשות המוזיקה המזרחית של קול ברמה בהגשתו של אלי דניאל והשבוע

  "מזרח תיכון חדש" חדשות המוזיקה עם אלי דניאל

  13/08/12
  מזרח תיכון חדש פינת חדשות המוזיקה המזרחית של קול ברמה בהגשתו של אלי דניאל והשבוע

  "מזרח תיכון חדש" – חדשות המוזיקה השבועיות

  01/07/12 2
  פרוייקט מיוחד ראיונות עם כל גדולי המוזיקה המזרחית חיים ישראל איציק אשל אבישי אשל ומידד

  "מזרח תיכון חדש" מבזק חדשות המוזיקה עם אלי דניאל

  24/06/12 2
  אלי דניאל העורך והמגיש של מבזקי המוזיקה בקול ברמה מגיש לנו מדי שבוע בתוכנית מצעד
  1